طراحی سایت شرکت چاپ و نشر زیتون نگار

شرکت چاپ و نشر زیتون نگار ، یکی از شرکت های پیشرو در صنعت چاپ و موارد مرتبط با آن است.
وبسایت این شرکت در سال 97 توسط گروه طراحی وبینو بازطراحی شد و موارد متعددی در طراحی آن مورد تجدید نظر قرار گرفت.
تکیه بر طراحی مدرن و سبک امروزی ، ایجاد خلاقیت گرافیکی و بصری و امکانات مدرن در طراحی سایت جدید زیتون نگار سبب شد ،
تا بتوان واژه “انقلاب” در طراحی را برای آن به کار برد.