طراحی وبسایت شهرداری شهرکرد

وبسایت شهرداری شهرکرد یکی از نمونه های طراحی سایت دولتی موفق گروه وبینو به شمار می آید.
طراحی کاملا ایرانی و اسلامی و مطابق با معماری و گرافیک ایرانی از نکات بارز و ویژه این وبسایت میباشد.
در طراحی سایت سعی شده از المان های بصری زیبا و ترمه و ترنج جهت تلقین حس سنت ایرانی به کاربر استفاده شود.
استفاده از تصاویر مناسب با وضوح بالا و چیدمان درست عناصر سبب القای حس مثبت در بیننده میشود.

بصورت کلی میتوان وبسایت شهرداری شهر شهرکرد را یکی از وبسایت های دولتی موفق در میان سایت های شهرداری کل کشور دانست.
بازدید روزانه نزدیک به هزار نفر از این وبسایت نشان از موفقیت و توانایی این وبسایت در جذب کاربر دارد.