طراحی وب سایت

انتشارات زیتون نگار

انتشارات زیتون نگار

شرکت چاپ و نشر زیتون نگار، در حوزه چاپ و نشر هفته نامه، روزنامه، طراحی و چاپ لیبل ها، چاپ فلکسو رول و … فعالیت میکند. حوزه خدمات و فعالیت های زیتون نگار شامل تمامی فعالیت های مرتبط با چاپ و تولید صفحات و … میشود.

طراحی وب سایت شرکت چاپ و نشر زیتون نگار

وب سایت این شرکت با طراحی و گرافیک زیبا، به خوبی بیانگر حوزه فعالیت و سبک سلیقه ای زیتون نگار است. رنگ بندی استفاده شده در وب سایت مطابق با طراحی هویت سازمانی این برند انتخاب شده اند.

دریافت مشاوره رایگان

جهت دریافت مشاوره رایگان از متخصصین وبینو، بررسی نیازمندی شما، ارائه راهکار و تخمین قیمت پروژه، شماره تلفن خود را وارد نمایید.

دریافت مشاوره رایگان

جهت دریافت مشاوره رایگان از کارشناسان وبینو، شماره تلفن همراه خود را در فرم زیر وارد نمایید.